Praktisk info


Affald og storskrald

I Havrelyngen har vi permanent en container stående til husholdningsaffald. Containeren er placeret ved indkørslen til Havrelyngen.

Der opsættes tillige en container til storskrald, som placeres foran have 31. I omdelte “Vigtige datoer” fremgår, hvornår container stilles op. Storskrald er pap, jern, byggematerialer etc. og i det hele taget alt andet end haveaffald.