Køb af have

Følgende haver er pr. 11. April 2024 til salg:

Have nr Pris Kontaktperson Mobil
85 895.000 Nuran Erbas 27909242, info@sultantaepper.dk
64 580.000 Peter Andrea 30421791
69 475.000 Ahmad El-Ghazzi 28740335

Interesserede bedes rette henvendelse direkte til havelejer.

Du skal som køber være opmærksom på følgende forinden køb af have:

 • Kolonihaven må ikke benyttes som helårsbolig
 • Du skal have folkeregisteradresse i Køge Kommune
 • Du må ikke have 2 kolonihaver i Køge Kommune
 • Du skal udfylde en ansøgning
 • Du skal fremvise bopælsattest samt sygesikringsbevis
 • Du aftaler selv pris med sælger
 • Bygninger inkl. evt. udhuse og drivhus købes som beset
 • Bestyrelsen er ikke ansvarlig for forsvarligheden eller lovligheden af eksisterende bebyggelse
 • Selve overdragelsen sker ved 2 bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse

På salgsmødet vil du få udleveret:

 • Kopi af lejekontrakt
 • Vedtægter for Havreforeningen Havrelyngen

Du skal medbringe:

 • Check på købsbeløbet eller anden form for dokumentation for overførelse af pengene, efter aftale med sælger
 • Gebyr jf. gebyrliste i handelsgebyr