Køb af have

Følgende haver er pr. den 12. September 2020 til salg:

Have nr Pris Kontaktperson Mobil
7 500,000 Daniel S. Jacobsen 52657432
10 375.000 Børge Christensen 20835828
42 150.000 Ayoubi 91702111
81 450.000 Rami Hamden 52505653

Du skal som køber være opmærksom på følgende forinden køb af have:

 • Kolonihaven må ikke benyttes som helårsbolig
 • Du skal have folkeregisteradresse i Køge Kommune
 • Du må ikke have 2 kolonihaver i Køge Kommune
 • Du skal udfylde en ansøgning
 • Du skal fremvise bopælsattest samt sygesikringsbevis
 • Du aftaler selv pris med sælger
 • Bygninger inkl. evt. udhuse og drivhus købes som beset
 • Bestyrelsen er ikke ansvarlig for forsvarligheden eller lovligheden af eksisterende bebyggelse
 • Selve overdragelsen sker ved 2 bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse

På salgsmødet vil du få udleveret:

 • Kopi af lejekontrakt
 • Vedtægter for Havreforeningen Havrelyngen

Du skal medbringe:

 • Check på købsbeløbet eller anden form for dokumentation for overførelse af pengene, efter aftale med sælger
 • Gebyr jf. gebyrliste i handelsgebyr